رستاق نیوز- آیت الله حاج سید على اكبر پیشوائی یزدى از علماء اعلام و فقهاء عظام حوزه علمیه قم و فرزند حاج سید رضاى عزآبادى یزدیست

آیت‏ الله حاج سید على‏ اکبر پیشوایی یزدى از علماء اعلام و فقهاء عظام حوزه علمیه قم و فرزند حاج سید رضاى عزآبادى یزدیست در سال ۱۲۸۸ قمرى ( حدود ۱۵۳ سال قبل ) در قریه عزآباد که در شش فرسخى یزد است متولد شد .

وی براى تحصیل به یزد آمده و از محضر علماء بزرگ مانند آیت‏الله میرزا سید على مدرس و سید یحیى و حاج ملاابراهیم لارى و سید ابراهیم مهریزى و دیگران استفاده کرد.

ایشان در سال ۱۳۱۷ به مشهد رضوى مشرف و از محضر سید على حایرى یزدى استفاضه کرده آنگاه به سبزوار آمده و از حضرت حاج میرزا حسین بزرگ و میرزا اسماعیل طهرانى که از شاگردان حکیم سبزوارى صاحب منظومه بوده‏ اند بهره جست .

این عالم دینی در سال ۱۳۲۴ به عتبات مشرف و از محضر علامه یزدى و علامه خراسانى و بعضى دیگر بهره‏مند شده و سالها مقسم شهریه مرحوم آیت‏الله سید یزدى بود.

سید علی اکبر پیشوایی یزدی در سال ۱۳۴۱ به قم مهاجرت و در تاسیس حوزه با مرحوم آیت‏ الله حایرى همکارى داشته و ضمنا به ترویج دین و اقامه جماعت در مسجد امام و تدریس هم اشتغال داشته تا در اواخر که به واسطه مرگ ناگهانى فرزند برومندش سید مهدى غریق منکسر شده و در اواخر ریاست آیت‏ الله بروجردى بدرود حیات گفته و در جوار حضرت معصومه علیهاالسلام مدفون گردیده است.
ایشان دو پسر داشته که هردو ایت الله بوده اند فرزند ارشد ایشان مرحوم ایت الله سید محمد حسن پیشوایی که در منطقه الشتر لرستان سالها مشغول تبلیغ بوده و بعد از رحلت ایشان قبر ان بزرگوار زیارت گاه مردم هست و فرزند دیگر ایشان مرحوم ایت الله سید حسین پیشوایی که اوایل انقلاب جزءدفتر حضرت امام بوده است

  • منبع خبر : رستاق نیوز