در تصویر فوق که احتمالا مربوط به سال های ابتدائی دهه ۶۰ است مرحوم حجت الاسلام حاج سید مهدی رکن الدینی ، مرحوم حجت الاسلام حجتی مقدم ، سید حسین ترابیان و… دیده می شوند

در تصویر فوق که احتمالا مربوط به سال های ابتدائی دهه ۶۰ است مرحوم حجت الاسلام حاج سید مهدی رکن الدینی ، مرحوم حجت الاسلام حجتی مقدم ، سید حسین ترابیان و… دیده می شوند

  • منبع خبر : بایگانی شخصی