رستاق نیوز – رستاق نیوز در نظر دارد مجموعه ای از اولین های رستاق را گرداوری و تدوین نماید دراین راستا به ارائه اطلاعات واسناد شما مخاطبان محترم نیازمندیم فلذا ضمن درخواست از شما عزیزان توجه شما را به برخی از مصادیق جمع آاوری شده جلب می نماید :

رستاق نیوز – پیشنهاد یکی از دوستان قصد داریم برخی از اولین های رستاق را جمع آوری کنیم .دراین راستا به ارائه اطلاعات واسناد شما مخاطبان محترم نیازمندیم فلذا ضمن درخواست از شما عزیزان توجه شما را به برخی از مصادیق جمع اوری شده جلب می نماید :

اولین مدرسه رستاق : دبستان مجانی دولتی یزد به نام قاآنی در صدرآباد

اولین معلمی که در رستاق به تدریس مشغول شد “شمس نیستانکی ” از عقدا

اولین نماینده آموزش و پرورش دررستاق ” مرحوم سید محمد فانیان “

اولین فردی که از رستاق معلم شد”مرحوم سید منصور رضوی عزآبادی “

اولین پزشک طب جدید و اولین رئیس مرکز بهداشت یزد مرحوم دکتر سیدجلال رضوی عزآبادی “

اولین دفتر خانه ثبت ازدواج و طلاق  دررستاق ” مرحوم میرزا حسن جمال الدینی عزآبادی “

اولین مرکز پستی و تلگرام خانه در همت آباد ۱۳۱۳

اولین چاه عمیق کشاورزی ۱۳۲۷ چاه کشاورزی رضوانی در شرف آباد (به نقل شفاهی این چاه دومین چاه عمیق استان یزدبشمار می رود)

اولین مرکز بهداشتی ودرمانی رستاق در صدرآبادرستاق

اولین خیرمدرسه ساز رستاق مرحوم حاج سید محمدرضا رکن الدینی عزابادی که مدرسه راهنمائی تحصیلی را در مزرعه خود ساخت .

اولین شهدای رستاق شهیدان احمدی و دیاله از شمسی رستاق

اولین بخشدار رستاقی اشکذر بعد ازانقلاب دکتر غلامرضا محمدی ازحسن اباد

اولین پایگاه بسیج رستاق پایگاه ولیعصر عج الله در مزرعه رکن الدینی

اولین امام جمعه رستاق پس ازانقلاب مرحوم حجه الاسلام محمد علی حجتی مقدم

اولین …..

این مجموعه قابل نقد است و به کمک شما تکمیل می شود .

  • نویسنده : محمد رضا قانع عزآبادی