دکتر داود بیکی بندرابادی متولد سال ۱۳۴۹ که دیپلم علوم تجربی را درسال ۱۳۶۸ از دبیرستان سرگرد رئیسی صدراباد رستاق اخذ کرد . و برای  ادامه تحصیل در رشته دکتری عمومی داروسازی به دانشگاه تهران رفت . اخذ مدرک دکتری عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران – سال  ۱۳۷۴، اخذ مدرک دکتری تخصصی (PhD) […]

دکتر داود بیکی بندرابادی متولد سال ۱۳۴۹ که دیپلم علوم تجربی را درسال ۱۳۶۸ از دبیرستان سرگرد رئیسی صدراباد رستاق اخذ کرد . و برای  ادامه تحصیل در رشته دکتری عمومی داروسازی به دانشگاه تهران رفت .

اخذ مدرک دکتری عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران – سال  ۱۳۷۴، اخذ مدرک دکتری تخصصی (PhD) داروسازی هسته ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران – سال ۱۳۷۹، گذراندن دوره Radiation Safety از دانشگاه آلبرتا کانادا – سال ۱۹۹۹، گذرانده دوره Post-doc رادیوفارماسی/ رادیوشیمی از دانشگاه آلبرتا کانادا – سال ۲۰۰۰و گذراندن دوره GMP و QC از کمپانی  Eczacıbaşı /Monrol – ۲۰۱۲ از تحصیلات علمی ایشان است .

درادامه به تجارب و مسئولیت های دکتر داود بیکی می پردازیم

تجارب آموزشی، پژوهشی و اجرایی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال ۱۳۸۰

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال ۱۳۸۵

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال ۱۳۹۰

تا دسامبر سال ۲۰۱۸: نگارش بیش از ۱۴۰ مقاله در مجلات معتبر بین المللی، انجام ۵۰ طرح پژوهشی بعنوان مجری و همکار، ارائه ۲۰۵ مقاله در کنگره های ملی و بین المللی، راهنمایی و مشاوره ۵۰ پایان نامه در مقاطع مختلف تحصیلی (عناوین مقالات، طرح ها، کنگره ها و پایان نامه ها و ….. با جزئیات مربوطه در http://tums.ac.ir/faculties/beikidav قابل مشاهده می باشد).

عضو هیات ممیزه سازمان انرژی اتمی ایران با حکم وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

عضو قطب علمی رادیوداروها (سازمان انرژی اتمی ایران) با حکم وزارت علوم از ۱۳۹۱ تاکنون

عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته تخصصی داروسازی هسته ای با حکم وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۸۱ تاکنون

دبیر هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته تخصصی داروسازی هسته ای با حکم وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۹۵ تاکنون

عضو هیئت ممتحنه دانشنامه رشته تخصصی پزشکی هسته ای با حکم وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۸۵ تاکنون

جانشین دبیر هیات بورد تخصصی پزشکی هسته ای با حکم وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۸۹ تاکنون

عضو هیئت ممتحنه گواهینامه رشته تخصصی پزشکی هسته ای از سال ۱۳۸۵ تاکنون

عضو هیئت ممتحنه ارتقا رشته پزشکی هسته ای از سال ۱۳۸۵

عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال ۱۳۸۴ تاکنون

عضو هیات موسس و عضو شورایعالی مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو هیات موسس و شورایعالی قطب آموزشی پزشکی هسته ای

معاون پژوهشی گروه پزشکی هسته ای دانشکده پزشکی دانشگاه ع پ تهران از سال ۱۳۸۲ تاکنون

عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال ۱۳۸۲ تاکنون

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال ۱۳۸۴ تاکنون

کارشناس و نماینده اداره کل دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت در امور رادیودارو ها- ۱۳۸۲

عضو گروه آموزشی داروسازی هسته ای دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حفظ وظایف آموزشی، پژوهشی و درمانی در دانشکده پزشکی از ۱۳۸۷

عضو هیات مدیره انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

عضو شبکه تحقیقات سرطان از ۱۳۸۵ تاکنون

کارشناس و مشاور شورای بررسی و تدوین رادیودارو های ایران- ۱۳۸۸

کارشناس و مشاور آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو- ۱۳۸۹

عضو کمیته ارزشیابی دانشکده های داروسازی در شورای آموزش داروسازی و تخصصی – ۱۳۸۷

عضو کمیته ارزشیابی بخش های آموزش تخصصی پزشکی هسته ای دانشگاههای علوم پزشکی کشور از ۱۳۸۶

عضو کمیته تدوین برنامه آموزشی رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای- ۱۳۸۶

عضو کمیته تدوین برنامه آموزشی (کوریکولوم) رشته تخصصی پزشکی هسته ای- ۱۳۸۵

عضو کمیته تدوین برنامه آموزشی رشته تخصصی داروسازی هسته ای- ۱۳۸۵

عضو “کمیته دارو” بیمارستان دکتر شریعتی از سال ۱۳۸۷

عضو “کمیته جذب گروه آموزشی پزشکی هسته ای دانشگاه ع پ تهران” از سال ۱۳۸۸

عضو “کمیته اجرایی طرح ملی رادیودارو ها” از سال ۱۳۸۹

عضو “کمیته تدوین فارماکوپه ایران” از سال ۱۳۹۶

معاون سردبیر و مدیر اجرایی مجله Iranian Journal of Nuclear Medicine از سال ۱۳۸۰

عضو کمیته علمی و اجرایی کنگره های سالیانه پزشکی هسته ای ایران از سال ۱۳۸۲ تاکنون (۱۳ کنگره)

عضو کمیته اجرایی دوره آموزشی آسیایی کاردیولوژی هسته ای آژانس بین المللی انرژی اتمی- ۱۳۸۹

عضو کمیته علمی و اجرایی و مسئول کمیته علمی Radiochemistry & Radiopharmacy دهمین کنگره آسیا و اقیانوسیه پزشکی هسته ای و بیولوژی- ۲۰۱۰

عضو انجمن پزشکی هسته‌ای ایران از سال ۱۳۸۰

عضو انجمن پزشکی هسته‌ای اروپا از سال ۲۰۰۵

عضو هیات تحریریه در ۶ ژورنال و داور بیش از ۱۲ ژورنال معتبر علمی – تخصصی ملی و بین المللی

افتخارات و جوایز

برگزیده نهمین جشنواره کشوری علوم پزشکی رازی – ۱۳۸۲

برگزیده پنجمین جشنواره علوم پزشکی ابن سینا – ۱۳۸۲

جایزه انجمن رینولوژی آمریکا – ۲۰۰۵

  • منبع خبر : فرستنده : شهرام بیکی