۱۵ فروردین
تعطیلی اصناف شهرستان اشکذر تا ۱۵ فروردین ماه ۰۱ فروردین ۱۳۹۹
فرماندار اشکذر عنوان کرد:

تعطیلی اصناف شهرستان اشکذر تا ۱۵ فروردین ماه

رستاق نیوز - اولین جلسه مشترک شورای تامین و قرارگاه مرکزی مبارزه با ویروس کرونا شهرستان در سال 99 صبح امروز دراشکذر برگزارشد .