۱۵ اسفند
توزیع و غرس نهال درعزآباد ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
همزمان با روز درختکاری

توزیع و غرس نهال درعزآباد

رستاق نیوز - به همت گروه مردم نهاد اسفنجرد و با همکاری اداره منابع طبیعی 100اصله نهال درعزآباد توزیع و کاشته شد.

توزیع نهال در اداره منابع طبیعی شهرستان آغاز شد ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
همزمان با 15 اسفند روز درختکاری

توزیع نهال در اداره منابع طبیعی شهرستان آغاز شد

رستاق نیوز - به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان اشکذر توزیع نهال در محل این اداره آغاز گردید