گنبد تاج
چه کسی در گنبد تاج ابراهیم آباد مدفون است ؟ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

چه کسی در گنبد تاج ابراهیم آباد مدفون است ؟

رستاق نیوز - امام زاده سیدتاج الدین محمد ابراهیم آباد ازبقاع متبرکه رستاق است

گنبد تاج ابراهیم آباد رستاق ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
معرفی یک اثر تاریخی

گنبد تاج ابراهیم آباد رستاق

رستاق نیوز - بقعه باشکوه امام زاده سید تاج الدین محمد مشهور به گنبد تاج از آثار تاریخی ابراهیم آباد رستاق است .

قلعه تاریخی ابراهیم آباد رستاق ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
معرفی یک اثرتاریخی

قلعه تاریخی ابراهیم آباد رستاق

رستاق نیوز- قلعه تاریخی ابراهیم آباد در روستای ابراهیم ‌آباد ، در دهستان رستاق شهرستان اشکذر استان یزد واقع شده است . سابقه تاریخی این بنا به  قرن هفتم و هشتم هجری نسبت داده شده است .