کمیسیون کارگری
تاکید فرماندار اشکذر برغربالگری کارگران باهدف حفظ سلامت کارگران و محیط کار ۰۷ فروردین ۱۳۹۹

تاکید فرماندار اشکذر برغربالگری کارگران باهدف حفظ سلامت کارگران و محیط کار

رستاق نیوز - اولین جلسه کمیسیون کارگری شهرستان اشکذر در سال جدید برگزار شد