کارفرما
اطلاعیه دهیاری اسلام آباد برای پیشگیری از کورنا    ۱۴ اسفند ۱۳۹۸

اطلاعیه دهیاری اسلام آباد برای پیشگیری از کورنا   

رستاق نیوز -  دهیاری اسلام آباد از کارفرمایانی که دارای کارگر غیربومی و اتباع خارجی هستند خواست با تامین مایحتاج کارگران خود از تردد آنان درآبادی جلوگیری کنند .