چرم دوزی
دوره های آموزشی صنایع دستی فصل زمستان درشهرستان برگزارشد ۱۴ اسفند ۱۳۹۸

دوره های آموزشی صنایع دستی فصل زمستان درشهرستان برگزارشد

رستاق نیوز - رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اشکذر گفت: «دوره های آموزشی صنایع دستی فصل زمستان در این شهرستان برگزارشد.