پست غربالگری
بازدید فرماندار از پست غربالگری و کنترل ورود و خروج رستاق ۰۶ فروردین ۱۳۹۹

بازدید فرماندار از پست غربالگری و کنترل ورود و خروج رستاق

رستاق نیوز - هادی هادی نسب فرماندار شهرستان اشکذر از پست غربالگری و کنترل ورود وخروج منطقه رستاق بازدید کرد.