پایش و غربالگری
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اشکذر : غربالگری و پایش کورنا درروستاهای رستاق ، به شیوه محله محور ادامه می یابد. ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اشکذر : غربالگری و پایش کورنا درروستاهای رستاق ، به شیوه محله محور ادامه می یابد.

رستاق نیوز – سرهنگ سید اسدالله امامی در جمع دهیاران و فرماندهان پایگاههای مقاومت محلی رستاق گفت : از هفته آینده غربالگری و پایش کورنا درروستاهای رستاق ،  به صورت محله محور تداوم می یابد .