ورودی رستاق
همه گروه ها برای سلامتی مردم تلاش می کنند و همه این تلاش ها با ماندن مردم در خانه به ثمر می نشیند . ۰۷ فروردین ۱۳۹۹
بخشدار رستاق :

همه گروه ها برای سلامتی مردم تلاش می کنند و همه این تلاش ها با ماندن مردم در خانه به ثمر می نشیند .

رستاق نیوز – بخشدار مرکزی شهرستان اشکذر درحاشیه بازدید از پست غربالگری رستاق گفت : همه گروه ها برای سلامتی مردم تلاش می کنند و همه این تلاش ها با ماندن مردم درخانه به ثمر خواهد نشست .

بازدید فرماندار از پست غربالگری و کنترل ورود و خروج رستاق ۰۶ فروردین ۱۳۹۹

بازدید فرماندار از پست غربالگری و کنترل ورود و خروج رستاق

رستاق نیوز - هادی هادی نسب فرماندار شهرستان اشکذر از پست غربالگری و کنترل ورود وخروج منطقه رستاق بازدید کرد.

یاد و نام شهدای رستاق در ورودی شهرستان ۰۹ اسفند ۱۳۹۸

یاد و نام شهدای رستاق در ورودی شهرستان

رستاق نیوز – پل کمربندی بزرگراه میید – اشکذر در ورودی شهرستان به یاد 87 شهید رستاق نام گرفت