نوری شادکام
یزد ، میبد و اردکان کانون های آلودگی به کرونا ۱۵ اسفند ۱۳۹۸

یزد ، میبد و اردکان کانون های آلودگی به کرونا

رستاق نیوز - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد: احتمالا هفته پیش رو یا ده روز آینده پیک شیوع کرونا در استان یزد باشد.