معاون وزیر جهاد کشاورزی
فاز اول یک واحد گلخانه ای مدرن دراسلام آباد افتتاح شد ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
با حضور معاون وزیر جهاد و کشاورزی

فاز اول یک واحد گلخانه ای مدرن دراسلام آباد افتتاح شد

رستاق نیوز - به میمنت ایام الله فجر انقلاب اسلامی و در مراسمی با حضور مرتضی رضائی معاون وزیر جهاد کشاورزی فاز اول یک واحد گلخانه ای مدرن دراسلام آباد افتتاح شد