مصوبات
تشریح مصوبات امروز شورای تامین و شورای سلامت شهرستان اشکذر ۰۴ فروردین ۱۳۹۹

تشریح مصوبات امروز شورای تامین و شورای سلامت شهرستان اشکذر

رستاق نیوز - جلسه مشترک شورای تامین و شورای سلامت شهرستان اشکذر با حضور اعضا در سالن اجتماعات ناحیه مقاومت بسیج برگزار شد.

مصوبات آخرین نشست شورای تامین شهرستان درسال ۹۸ ۲۷ اسفند ۱۳۹۸

مصوبات آخرین نشست شورای تامین شهرستان درسال ۹۸

رستاق نیوز- فرماندار مصوبات آخرین جلسه شورای تامین شهرستان اشکذر در سال جاری را تشریح کرد.