مشاوره تلفنی
پزشکی که به مردم رستاق مشاوره تلفنی می دهد ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
دکتر خلیل رضائی

پزشکی که به مردم رستاق مشاوره تلفنی می دهد

رستاق نیوز - یک‌پزشک برای ارائه مشاوره پزشکی رایگان به مردم رستاق اعلام آمادگی کرد