مشاهیررستاق
آشنائی با مفاخر رستاق این قسمت ” دکتر سعید فانیان “ ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

آشنائی با مفاخر رستاق این قسمت ” دکتر سعید فانیان “

رستاق نیوز - سعيد فانيان متولد سال ١٣٣٧ در شرف اباد رستاق ، اموزش ابتدايي خود را در دبستان معزي شرف اباد كه پدر بزرگ مادرى اش اقاي سيد محمد فانيان در سال ١٣٠٥بنيان گذاري كرده بود طى كرد،