مسروری فر
تاکنون قریب ۴۰۰ نفر از کارگران غیربومی و اتباع خارجی در طرح پایش سلامت مورد غربالگری قرارگرفتند ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
رییس مرکز جهاد کشاورزی رستاق:

تاکنون قریب ۴۰۰ نفر از کارگران غیربومی و اتباع خارجی در طرح پایش سلامت مورد غربالگری قرارگرفتند

رستاق نیوز – کاظم مسروری فر گفت : طرح غربالگری کارگران واحدها ی گلخانه ای از بیماری کرونا باهمکاری مشترک مرکزجهاد کشاورزی رستاق ومرکز بهداشت ازتاریخ ۱۰فروردین در رستاق آغاز شد.

قابل توجه دامداران رستاق ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

قابل توجه دامداران رستاق

رستاق نیوز - مسئول جهاد کشاورزی رستاق از توزیع سبوس یارانه ای به دامداران رستاق خبرداد وگفت : دامداران برای بهره مندی از خدمات بیمه ای و پلاک کوبی دام سبک وسنگین خود به شرکت خدمات بیمه ای رهروان سبز گستر مراجعه کنند.