مدیر سابق شبکه های جام جم
مدیر سابق شبکه های جام جم : رستاق نیوز نوید بخش یک حرکت رسانه ای حرفه ای است ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
سعید فانیان

مدیر سابق شبکه های جام جم : رستاق نیوز نوید بخش یک حرکت رسانه ای حرفه ای است

رستاق نیوز - رياست اسبق خبرگزاري صدا و سيما و مدير سابق شبكه هاي جام جم درپیام خود به مناسبت راه اندازی رستاق نیوز نوشت : انچه را كه طي چند روز اخير از فعاليت هاي حاضر مشاهده كردم نويد بخش يك حركت رسانه اي حرفه اي است