محدودیت تردد
تدوام محدودیت رفت و آمد در ورودی های شهرستان اشکذر تا ۳۰ فروردین ۲۲ فروردین ۱۳۹۹
فرماندار اشکذر عنوان کرد:

تدوام محدودیت رفت و آمد در ورودی های شهرستان اشکذر تا ۳۰ فروردین

رستاق نیوز - فرماندار در جلسه قرارگاه مرکزی مبارزه با ویروس کرونا این شهرستان از تدوام محدودیت در رفت و آمد در ورودی های شهرستان تا 30 فروردین ماه خبر داد.