قلعه عزاباد
معرفی بازی های بومی و محلی در رستاق ۰۶ اسفند ۱۳۹۸

معرفی بازی های بومی و محلی در رستاق

رستاق نیوز - با توجه به نزدیکی نوروز 99  دو مورد از معروفترین بازی های بومی و محلی رستاق را معرفی می کنیم .

معرفی اجمالی آثار تاریخی عزآباد رستاق ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

معرفی اجمالی آثار تاریخی عزآباد رستاق

دراین گزارش به معرفی قلعه ، مسجد جامع و مجموعه سرحوض عزآباد پرداخته شده است .