قطع شد
آب انتقالی به یزد قطع شد ۰۸ اسفند ۱۳۹۸

آب انتقالی به یزد قطع شد

رستاق نیوز -تصفیه خانه آب یزد به دلیل بارش شدید باران در ارتفاعات کوهرنگ و در پی آن افزایش کدورت آب از مدار خارج شد.