فرمانداری
سفر به شهرستان اشکذر ممنوع ۲۶ اسفند ۱۳۹۸

سفر به شهرستان اشکذر ممنوع

رستاق نیوز - شیوع کرونا و مسافرت برخی افراد از کانون های آلوده به شهرستان موجب نگرانی مردم و مطالبه آنان برای جلوگیری از ورود افراد به شهرستان اشکذر شده است .

ثبت حسینیه جلال آباد رستاق در فهرست آثار ملی ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اشکذر خبر داد:

ثبت حسینیه جلال آباد رستاق در فهرست آثار ملی

رستاق نیوز - مصطفی پور دهقان گفت: حسینیه جلال آباد رستاق به دلیل شان ملی و تاریخی، به شماره 32803 در فهرست آثار ملی ثبت گردید.