علی اصغر حسینی
 ویروس کرونا ذره ای از لشکر خدا ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

 ویروس کرونا ذره ای از لشکر خدا

میگویند ممکن است ساخته دست بشر باشد.خب باشد!اگر خداوند نمیخواست حتی فکر ساختنش هم به ذهنشان نمیرسید.چه رسد که امروز تمام دنیا بدون استثناء درگیر آن هستند.

تکریم و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ۰۶ اسفند ۱۳۹۸

تکریم و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان

رستاق نیوز - " علی اصغر حسینی فهرجی " به عنوان رئیس جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان اشکذر معرفی شد .