عباسعلی رضائی
ایجاد پایگاه اطلاع رسانی در رستاق کاری ارزشمند و واجد شأن مانایی است ۱۷ اسفند ۱۳۹۸
پیام یک رستاقی در مورد رستاق نیوز

ایجاد پایگاه اطلاع رسانی در رستاق کاری ارزشمند و واجد شأن مانایی است

رستاق نیوز - دکترعباسعلی رضائی صدرآبادی در پیامی به مناسبت ایجاد پایگاه خبری رستاق نیوز نوشت : یجاد پایگاه اطلاع رسانی در قالب سایت، کاری در خور، ارزشمند و واجد شأن مانايي است