شورای سلامت
تشریح مصوبات امروز شورای تامین و شورای سلامت شهرستان اشکذر ۰۴ فروردین ۱۳۹۹

تشریح مصوبات امروز شورای تامین و شورای سلامت شهرستان اشکذر

رستاق نیوز - جلسه مشترک شورای تامین و شورای سلامت شهرستان اشکذر با حضور اعضا در سالن اجتماعات ناحیه مقاومت بسیج برگزار شد.