شرف اباد
اجرای سنت حسنه قربانی کردن برای دفع بلا از مردم رستاق ۰۷ فروردین ۱۳۹۹

اجرای سنت حسنه قربانی کردن برای دفع بلا از مردم رستاق

رستاق نیوز _ مدیر مسئول مرکز نیکوکاری رستاق با تبریک حلول ماه شعبان المعظم واعیاد شعبانیه گفت : این مرکز برای رفع بلا وسلامتی مردم رستاق و تمامی فعالان حوزه سلامت گوسفند قربانی می کند.

آغاز نصب پل عابر پیاده در یکی از ورودی های رستاق ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

آغاز نصب پل عابر پیاده در یکی از ورودی های رستاق

رستاق نیوز – کار نصب پل عابر پیاده روبروی ورودی شرف آباد رستاق آغاز شد

کشت صیفی جات در رستاق از گذشته تا حال ۰۶ اسفند ۱۳۹۸
به بهانه آغاز کشت صیفی جات در رستاق

کشت صیفی جات در رستاق از گذشته تا حال

رستاق نیوز - هنوز از رونق کشت صیفی جات در رستاق زمان زیادی نگذشته است آنچه نگارنده  به یاد دارد از دهه های 40 و 50 و 60 است که اوج کشت صیفی جات دراین منطقه بود و بعد ازآن ، روند کشت صیفی جات به آن شکل معمول رو به افول نهاد .