سید ضیاجمال الدینی
معرفی مفاخر رستاق این قسمت دکتر سید حمید جمال الدینی ۲۷ اسفند ۱۳۹۸

معرفی مفاخر رستاق این قسمت دکتر سید حمید جمال الدینی

رستاق نیوز – دکتر سید حمید جمال الدینی هم اکنون معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و سرپرست مدیریت اموربین الملل حوزه علوم پزشکی این دانشگاه است .