سگ های ولگرد
شکوه بانوان ابراهیم آبادی از سگ های ولگرد ۱۴ اسفند ۱۳۹۸

شکوه بانوان ابراهیم آبادی از سگ های ولگرد

وجود  سگ های ولگرد که بیشتر به صورت گله ای در ابراهیم آباد دیده می شوند موجب نگرانی بانوان این روستا شده است شعر زیر درخواست طنز گونه  یکی از بانوان روستا از شورا ودهیاری برای مقاله با این مشکل است گفتنی است این مشکل در اکثر روستاهای رستاق وجود دارد امروز آمده ام محترمانه […]