روز درختکاری
توزیع نهال در اداره منابع طبیعی شهرستان آغاز شد ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
همزمان با 15 اسفند روز درختکاری

توزیع نهال در اداره منابع طبیعی شهرستان آغاز شد

رستاق نیوز - به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان اشکذر توزیع نهال در محل این اداره آغاز گردید