رزمایش مواسات
مردم رستاق با شرکت درطرح مواسات ، همدلی و کمک مومنانه به یاری مستمندان و آسیب دیدگان از کرونا می شتابند ۳۱ فروردین ۱۳۹۹
امام جمعه رستاق :

مردم رستاق با شرکت درطرح مواسات ، همدلی و کمک مومنانه به یاری مستمندان و آسیب دیدگان از کرونا می شتابند

رستاق نیوز – نشست هماهنگی وبرنامه ریزی اجرای رزمایش مواسات ، همدلی و کمک مومنانه شب گذشته در حوزه مقاومت صاحب الزمان رستاق برگزارشد.