دکتر شهرام بیکی
آشنائی با مفاخر رستاق این قسمت دکتر داود بیکی بندرآبادی ۱۹ اسفند ۱۳۹۸

آشنائی با مفاخر رستاق این قسمت دکتر داود بیکی بندرآبادی

دکتر داود بیکی بندرابادی متولد سال ۱۳۴۹ که دیپلم علوم تجربی را درسال ۱۳۶۸ از دبیرستان سرگرد رئیسی صدراباد رستاق اخذ کرد . و برای  ادامه تحصیل در رشته دکتری عمومی داروسازی به دانشگاه تهران رفت . اخذ مدرک دکتری عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران – سال  ۱۳۷۴، اخذ مدرک دکتری تخصصی (PhD) […]