دهیاران رستاق
تلاش دهیاران رستاق در اجرای برنامه های مقابله و پیشگیری کورنا قابل تقدیراست ۰۳ فروردین ۱۳۹۹
بخشدار مرکزی شهرستان اشکذر :

تلاش دهیاران رستاق در اجرای برنامه های مقابله و پیشگیری کورنا قابل تقدیراست

رستاق نیوز – محمد حسین قانعیان دهیاران رستاق در تمام روستاهای رستاق برای مقابله و پیشگیری از کورنا فعالانه تلاش می کنند .