درگیری
روایت فرماندار اشکذر از درگیری بین امام جماعت و رئیس شورای یکی از روستاهای رستاق ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

روایت فرماندار اشکذر از درگیری بین امام جماعت و رئیس شورای یکی از روستاهای رستاق

رستاق نیوز - هادی هادی‌نسب گفت: بحثی که بین این دو فرد رد و بدل شده اصلا مجموعا دولتی درگیر نبوده و رئیس شورای روستا و روحانی در محله خودشان بحث داشتند.