دبیرستان سرگرد رئیسی
شادروان کاظم اسلامی و گروه نمایش دبیرستان سرگردرئیسی سال ۶۲ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸

شادروان کاظم اسلامی و گروه نمایش دبیرستان سرگردرئیسی سال ۶۲

دراین تصویر به ترتیب ایستاده از راست : کریمی ، محمد علی حیاتی ، شادروان کاظم اسلامی ، کاظم رحیمی و محمد رضا قانع نشسته از راست :کاظم مزیدی ، افخمی ، علی مزیدی ، تورج حسینی و علیرضا اسلامی دیده می شوند این عکس مربوط به سال ۱۳۶۲ می باشد .

دانش آموزان سال چهارم رشته اقتصاد دبیرستان سرگردرئیسی صدرآباد رستاق در سال ۱۳۶۴ ۰۶ اسفند ۱۳۹۸
درقاب خاطرات

دانش آموزان سال چهارم رشته اقتصاد دبیرستان سرگردرئیسی صدرآباد رستاق در سال ۱۳۶۴

ایستاده از راست : محمود قانع ، محمدرضا مزیدی ، محمد حسین راعی ، سعید مزیدی ، سید ابوالقاسم نظام الحسینی ، علی اسماعیلی ، سید حسین فانی (مدیر) ، محمد رضا قانع (نگارنده ) محمد حسین مزیدی شکراله نشسته ردیف وسط از راست : فرامرز رهاوی ، عباس رهاوی محمدرضا طاحونه دار ، سهراب […]