دبیرستان الزهرا
نواختن زنگ انقلاب دررستاق ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

نواختن زنگ انقلاب دررستاق

همزمان با 12 بهمن سالروز ورود تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) به مبهن اسلامی آیین زنگ انقلاب در دبیرستان نمونه الزهرا رستاق برگزارشد.