دانشگاه علوم پزشکی
رشد کرونا در یزد سرعت گرفت ۰۲ فروردین ۱۳۹۹

رشد کرونا در یزد سرعت گرفت

رستاق نیوز- رئیس دانشگاه علوم پزشکی در جلسه ویدئو کنفراس که با حضور دکتر نمکی وزیر بهداشت گفت : تمام بیمارستان های استان، به پذیرش بیماران کرونایی مکلف شده و تاکنون مشکلی در پذیرش بیماران نداشتیم.