خود مراقبتی
فرماندار اشکذر تاکید کرد: مردم با خود مراقبتی و رعایت فاصله اجتماعی با کورنا مقابله کنند ۲۵ فروردین ۱۳۹۹

فرماندار اشکذر تاکید کرد: مردم با خود مراقبتی و رعایت فاصله اجتماعی با کورنا مقابله کنند

رستاق نیوز – هادی هادی نسب از مردم شهرستان خواست با خود مراقبتی و رعایت فاصله اجتماعی با کورنا مقابله کنند .