خرید غیرحضوری
امکان خرید غیر حضوری مایحتاج در شمسی رستاق فراهم شد ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
با هدف مقابله با کرونا

امکان خرید غیر حضوری مایحتاج در شمسی رستاق فراهم شد

رستاق نیوز - یک فروشگاه در شمسی رستاق مایحتاج مردم را درب منزل به آنان تحویل می دهد .