خانه ملکی
معرفی یک خانه تاریخی در حاجی آباد رستاق ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

معرفی یک خانه تاریخی در حاجی آباد رستاق

رستاق نیوز - خانه ملکی حاجی آباد رستاق از خانه ارزشمند تاریخی این روستا است .