جهادکشاورزی
بازدید نظارتی از واحدهای بسته بندی محصولات گلخانه ای دررستاق ۲۲ اسفند ۱۳۹۸

بازدید نظارتی از واحدهای بسته بندی محصولات گلخانه ای دررستاق

رستاق نیوز – مسئول جهاد کشاورزی رستاق گفت : در راستای کنترل بیماری کرونا از واحدهای جمع آوری وبسته بندی محصولات گلخانه ای بخش رستاق بازدید شد.