جدول گذاری
بازدید از طرح های بهسازی صدرآباد رستاق ۱۵ اسفند ۱۳۹۸

بازدید از طرح های بهسازی صدرآباد رستاق

رستاق نیوز – معاون فرماندار و بخشدار مرکزی اشکذر از بهسازی خیابان امام خمینی صدرآباد بازدیدکردند.