ثبت ملی
ثبت ملی یک اثر در رستاق 30 بهمن 1398

ثبت ملی یک اثر در رستاق

رستاق نیوز - ایستگاه راه آهن جلال آباد رستاق در میراث ملی کشور ثبت شد.

ثبت حسینیه جلال آباد رستاق در فهرست آثار ملی 21 بهمن 1398
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اشکذر خبر داد:

ثبت حسینیه جلال آباد رستاق در فهرست آثار ملی

رستاق نیوز - مصطفی پور دهقان گفت: حسینیه جلال آباد رستاق به دلیل شان ملی و تاریخی، به شماره 32803 در فهرست آثار ملی ثبت گردید.