توزیع نهال
توزیع نهال در اداره منابع طبیعی شهرستان آغاز شد ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
همزمان با 15 اسفند روز درختکاری

توزیع نهال در اداره منابع طبیعی شهرستان آغاز شد

رستاق نیوز - به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان اشکذر توزیع نهال در محل این اداره آغاز گردید

آغاز نصب تله فرمونی آفت پروانه چوبخوار درختان پسته در باغات رستاق ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

آغاز نصب تله فرمونی آفت پروانه چوبخوار درختان پسته در باغات رستاق

رستاق نیوز - نصب تله فرمونی آفت پروانه چوبخوار درختان پسته در باغات رستاق توسط کارشناس پهنه مرکز جهاد کشاورزی رستاق آغازشد.