تعطیل
مراسمی در بقاع متبرکه رستاق برگزار نمی شود ۱۶ اسفند ۱۳۹۸
با هدف مقابله با کرونا

مراسمی در بقاع متبرکه رستاق برگزار نمی شود

رستاق نیوز - بقاع متبرکه و امامزادگان رستاق به علت پیشگیری از کرونا بسته شد .