بند خاکی
درپی بارندگی های اخیر بندهای خاکی کوه کاسه آبگیری شد ۲۵ فروردین ۱۳۹۹

درپی بارندگی های اخیر بندهای خاکی کوه کاسه آبگیری شد

رستاق نیوز - معاون عمرانی استاندار, به همراه جمعی از مدیران دستگاههای استانی مرتبط و مسئولان محلی از بندهای خاکی کوه کاسه بازدیدکرد.