ایرج حسینی
معرفی مفاخر رستاق این قسمت آشنائی با دکتر ایرج حسینی صدرآبادی ۱۸ اسفند ۱۳۹۸

معرفی مفاخر رستاق این قسمت آشنائی با دکتر ایرج حسینی صدرآبادی

ایرج حسینی صدر آبادی متولد ۱۳۴۶ در صدرآباد رستاق تحصیلات ابتدائی ، راهنمائی و متوسطه را دراین روستا به پایان رساند . درادامه به تحصیلات عالیه پرداخت  که برخی از سوابق تحصیلی و اجرایی وی به شرح ذیل می باشد: –          دکترای حقوق عمومی و استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز گروه آموزشی و پژوهشی حقوق […]