الزامات شهرستان
هادی نسب فرماندار : داروخانه شبانه روزی از الزامات شهرستان است ۰۹ فروردین ۱۳۹۹

هادی نسب فرماندار : داروخانه شبانه روزی از الزامات شهرستان است

رستاق نیوز - دومین جلسه مشترک شورای تامین و ستاد مبارزه با ویروس کرونا در سال جدید برگزارشد .