اصحاب رسانه
اصحاب رسانه و روابط عمومی های ادارات شهرستان از راه اندازی پایگاه خبری رستاق نیوز استقبال کردند ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
درنشست خبری فرماندار اشکذر

اصحاب رسانه و روابط عمومی های ادارات شهرستان از راه اندازی پایگاه خبری رستاق نیوز استقبال کردند

رستاق نیوز – نشست خبری فرماندار  با حضور اصحاب رسانه و مسئولان روابط عمومی ادارات دولتی شهرستان اشکذر برگزارشد .